Tapasudana

Balinese actor, giving workshop theatre Tribuana, live in Montreuil now, in France since 1974; Contact Skype: tapasudana

My Photo
Name:

Actor from Bali, Indonesia live in France since 1974, born in Bali 1945, contact: tapasudana45@gmail.com ; Créateur Serviteur émetteur de http://theatretribuana.blogspot.com/2008/05/eveiller-et-cultiver-lexpression-des.html

Wednesday, October 19, 2016

Lyric ethnic-song Tribuana workshop

Ethnic song for Tribuana way in theater, 
To know others is wisdom, to know oneself is enlighten wisdom.

the notes is written in number,
 1 - 7  = Do - Si = C- B

Song of Indonesia:


1.   Holong mar holong (Batak)

Holong mar hobong dipatili ti li, hoo long marhobong dipatili ti li,
Bo-tol marupat suli saï botol dior dior, ro-hardi riang guïda rohardi dior dior,
Haya ka toumba siraya, katoumba siraya, katoumba siraya daséko o o,
Haya ka toumba siraya, katoumba siraya, katoumba sirayaaa daséko!


2.   Potong bébék;
Potong bébék angsa, masak dikouali, nona minta dansa, dansa ampat kali,
Dorong kekiri, dorong kekanan, tra la la la la la la la la la la 2x


3.   Singko-singko (Batak)
Singko singko daéna, singko singko daéna, singko lah singko singko,
Tri la la, sirégé rêgé toumba, sirégé régé toumba lah singko singko.


4.   Soleram
Soléram oh soléram, ram ram, soléram anak yang manis,
Anak manis jangan lah dicium sayang, kalau dicium mérah lah pipinya.


5.   Matahari
Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu,
kou kou, kou kou, kou kou kou kou kou kou            (2X)


6.   Lir ilir (Java)
Lir ilir, lir ilir, tanduré wong sumilir, tak idjo royo royo, tak sengguh temantén anyar;
Cha angon, cah angon, pénékno blimbing kuwi, lunyu-lunyu sun pénékno kanggo sebo mengko soré.


7.   Bintang kecil
Bintang kecil  dilangit yang biru, amat banyak menghias angkasa
Aku ingin  terbang dan menari,  jauh tinggi ketempat kau berada.


8.   Rasa sayangé; (Ambon)
Rasa sayangé rasa sayang-sayangé lihat nona dari jauh rasa sayang-sayangé.
            Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun kekali
            Dari mana datangnya cinta, dari mata turun kehati.


1.DUA MATA… DEUX YEUX…

Dua mata saya, hidung saya satu
Dua kaki saya, pakai sepatu baru.

Dua telinga saya, yang kiri dan kanan
Satu mulut saya, tidak berhenti makan.

Deux yeux je(moi), nez j’ai un

Deux pied j’ai, porte chaussures neuve

Deux oreilles j’ai, celui de gauche et droit
Une bouche j’ai, non arrêter de manger.

2.JURU PENCAR (Bali) Le Pêcheur (filet).

Juru pencar, juru pencar,
mai jalan mencar ngejuk ebé,
bé gedé gedé, bé gedé gedé,
disrawangé ajake liyu.

Pêcher, pêcher
Along avec le filet attraper le poisson,
Poisson est grand, poisson est grand
Dans le lagune, ils sont nombreux.

3.SATU DUA TIGA .. UN DEUX TROIS

Satu dua, tiga empat,
lima enam tujuh delapan.
Siapa rajin, bersekolah,
Cari ilmu, sampai dapat
Sungguh senang, amat senang,
bangun pagi pagi, sungguh senang.

Un deux,  trois quatre,
Cinq six sept huit,
Qui est diligent (studieux), allez à l’école
Cherche la connaissance, jusqu'à l’avoir
Tellement content, très très content
Se lever le matin, très très content.

4.BINTANG KECIL…. Etoile petit

Bintang kecil, dilangit yang biru,
Amat banyak menghias angkasa
Aku ingin terbang dan menari
Jauh tinggi ke tempat kau berada.

Petit étoile dans le ciel bleu,

Ils sont nombreux, décorer le ciel,
Je voudrais bien, voler et danser,
Loin et haut, jusqu'au lieu ou tu es.

5.NAIK DELMAN   Sur un chariot


Pada hari minggu kuturut ayah kekota
Naik delman istimewa kududuk dimuka
Duduk disamping pak kusir yang sedang bekerja,
Mengendarai kuda supaya baik jalannya.
Cuk cik cak cik cuk cik cak cik cuk,
Cuk cik cak cik cuk sepatu kuda.

Le jour du dimanche j’ai suivi mon père

Sur un chariot extra je suis assis devant
Assis devant a côte du cocher qui travail
Conduire le cheval pour que ça aille bien.
Cuk cik……….

6.KAKAKTUA  Perroquet


Burung kakaktua, hinggap dijendéla,
Nénék sudah tua, giginya tinggal dua.
Trék djum trék djum trék djum tra la la,
Trék djum trék djum trék djum tra la la,
Burung kakatua.

Oiseau perroquet, se percher devant la fenêtre,
Grandmère déjà vieille, ces dents ne restent que deux.

7.BANGUN… Réveiller.

Bangun bangun hari sudah siang,
ayo kawan kami segeralah jaga
Lekas lekas lekaslah bekerja
Jangan turutkan watak yang malas.

Réveiller, se lever, le jour est déjà midi,
Along nos amis, vite éveiller,

Vite, rapide, vite travail

Ne pas suivi un caractère paresseux.

8.POTONG BEBEK ANGSA   égorger une oie


Potong bébék angsa masak dikuali
Nona minta dansa, dansa ampat kali

Sosong kekiri sorong kekanan
Tra lala lala lala lala la la
Sosong kekiri sorong kekanan
Tra lala lala lala lala la la

Egorger une oie cuisiner dans une poile-creux
Mademoiselle demande à danser
Danser 4 fois

Pousser à gauche pousser à droit
Tra lala lala lala lala la la
Pousser à gauche pousser à droit
Tra lala lala lala lala la la

(sorry for the translation,
entre : mot à mot et le sens.)

Ayo Mama    (Ambon )

Ayo mama jangan mama marah béta
Dia cuma cium cium béta
Ayo mama jangan mama marah béta
Lah orang muda punya biasa

Song of Bali:
1.    
Sekar disekar emas ngare rontché, sekar agoung disange langit, Soyor kangin- soyor kaouh -layak-layak.


2.    
lda ratu, saking luhur, kawula nunas lugrané,
mangde sampun titiang tandruh, mengayat betare mangkin,
Titang ngaturang pedjati, canang suci lan daksina
Sami sampun puput
Pretingkahing sadji


3.    
Arak idjang djang i djangér kopyak epong, poung poung
Kopyak tchedég dédo dédo pak dédo pong, poung poung.

Un beau printemps les bourgeons vont fleurir, et dans sa cage l’oiseau va mourir
J’ai senti les parfums de ton sourire, j’aimerai entendre les paroles de ton désir.


4.    
E E 0e Ae Awak Elo Awak Eéla, Awak Elo Ela Essyarrr E Oaé, E Aoê, E Oaé E Aoê,
Syiour syiour Aêrr, Syior Syior Aêrr, Yaang gar Yaang gour Ya êr Ya èr Syiirrrr,
YANG GIR YANG GOUR YANG GER YANG SYIR.


5.    
Bibi anu, lamun payu, luwas mandjus, antengé tekekang, yatnaïn pade mesui,
Tiuk puntul, bawang anggén, sesikepan.


6.    
Cening puri ayu, ngijeng cening jumah
Mémé luas manjus, kepeken meblanje
Apang ade, daharang nasi.

7.    
Made cenik, lilig montor ibi sanje, lilig montor ibi sanje,
Montor bading ke Gianyar, montor badung ke Gianyar, gedebegé muat batu;

Batu cina, bais lantang cunguh barak, bais lantang cunguh barak
Mangumbang umbang I coder, mangumbang umbang I coder , I coder matetulupan,

Djangkrak djongkrok menyaru menyongcong djangkrik, menyaru menyongcong djangkrik
Djangkrik kawi Ni Luh Tama, djangkrik kawi Ni Luh Tama, Ni Luh Tama tundjung béru,

Tundjung béru, margi I ratu mesolah, margi I ratu mesolah,
Mesolah saling énggokin, mesolah saling énggokin, tepuk api keceburin..-*


Song of Africa
1.   TONDA TONDA
Tonda tonda, ton da yawé, tonda yawé djambé nayoo naïsénggo


2.   Berceuse (Rwanda)
Djéng djéng djéng kalénggéla, katikalénggéla sabalakata
Kagouloukala la kamouényé kitololo, kamouényé kitololo, filapoo

Muka nié  mukanéo  aban kéo                        55 55 55 4 6 5  22265/77 77 77 617  44417
Isuta pondan kavanapandao  mamao                        1 3 2 1 1 5 5 5 5   221
Isuta pondan donan pandao   bo é o
Tanzania we   sangan béria                                    33 3321  22 211


3.   Aboro ma
Aboro maa, maboro maaé, (nx)
Ela éla mbagaginé, Faré mboro maoto quiyééé


4.   Tue tue
i   i   5 5   i  i    6 6           4 4 4                  6 6  i   i   5 5    3 3 3          i    i
Toué toué toué toué    tounangga            toué toué touéé tunangga  ONGGO


5.    (Côte d’Ivoire)
Djéng djéng djéng kufiama élo             112 233323
Djéng djéng djéng kufiama élo            543 322221
Elo a kufiaéba kufiamaélo                        7666751   177771
Elo a kufiaéba kufiamaélo                        76666751 177771


6.   .( Zambi. From Jacky Crosher)

Azi katali no madzia bo zwa   Zizi métzé lingké loléko            5551 1 3212 2  543 33 12 21
Mféla   Mtwalo  Mfona  Mtoda                                                5 543   5 432  5 543 5 221


7.    de Pablo Contestabile

Kani mambo iké silé            55 17 6765
Wéna fréli moku néné            517 65 111
2X

Echio ionti kéndéla                   5 3535 3665
Yakulu néko ku néné                  577 65 1 11
2X
Kunéné Kunéné Kunéné oh kunéné      111 333 555 1 11            2X

8.   Bourkina Faso
Jiriba jiriba jiribaye
Jiriba beni koroumandi

Dougou jé koroubalé jiriba yé
Jiriba béni koroumande

Aum nama la moroja léla
Aum mama ko djougoula

Mouso nijé nana la moroja léla
Aum mana ko djougoula

9.Côte d’Ivoire
Djéng djéng djéng kufiama élo       112 233323
Djéng djéng djéng kufiama élo      543 322221
Elo a kufiaéba kufiamaélo            7666751   177771
Elo a kufiaéba kufiamaélo            76666751 177771

Senegal
Bé bé yo   A bé bé yo na                                    176   57665

Bé béyo    A bé bé yo            na                                    654   25443

1.  Olélé moliba makasé    de Laure Fernandez.

Olélé, olélé       moliba makasé  123, 123 232 121  (2x)           
Obo nggai bamba, obo nggai bamba moliba makasé  35 55545 ? 35 55543 234 321

2.  (……………)  de Hélène Veilletoile

Fi   Fifa   Fifafou   Fétter
Na    na nana na    . nana na                  3  .  212  3  216

Ekgomini zalimini  bouhaha boula doumini      6666 3333 212  31  666
Bi bi bi oten doten bo bo            66 56565 66
Chi diten daten wata            5656 566     
I diten daten                  56565

Pchi   éhh     ssss

3.   Pa chas ma ni…. ( Miranda Calderon, Sabrina Cohen,  Laure Fernandez)

Pa chas mani,   pa chas mani pom  mani (nx)  11 55,  11 55671 55,  11 55 33211 55

Pa chas mani pom péé      cha  haa haa   Hhh  11 56 71     5#  2# 2……4#….
Pa chas chérie viens pachas chérie  (nx), pa chas cherie tu es loin, mais 

Song of France:
Français

1. File la laine

File la laine file le jour                                                1  27  1 .6  7  5/3 6
Garde ta peine et ton amour                                                1  25  3 .1  2  5 2  3

Livre d’images des rêves lourds                                    4  54  3 .3  4  54  3
Tourne la page à l’éternel retour.                                    2  3  2  1  7  6  7  3  1  6

1.   PETIT LAPIN
Mon petit lapin a bien du chagrin            131355 666655
Il ne saut plus dans son p’tit jardin            444433 222211

Saute, saute, saute, mon petit lapin
Embrase qu’elle qu’un que tu aime bien. 
Greek Song.
1.   SAGAPO.
Sagapo, sagapo yeti ise orea, sagapo yeti ise orea, sagapo yeti ise esi.
Agapo, agapo kyolo to kosmos, agapo kyoîo to kosmos, yeti zis kesi masi.
To para, to para siro klismeno, to para siro klismeno, to para siro klisto.
Aniksé, aniksé to éna filo, aniksé to éna filo, tin ikon nasu nadho.


2.    THALASA
Thalasa, thalasa hou thala sinou, thalasa kimou, mintous thala sodhemis,
Thalasa kimou kéféré to poulakimou.

Thalasa kal miro néro, nasékséha sodhén mboro.
Nasékséha sodhén mboro, thalasa kal miro néro.

Kikou pélya, kikoupélya inén mikri, oh aman aman,
kédhén tispan tamavra, Thalasa kimou kéféré to poulakimou.


3.    
Mia voskopoula agapisa, mia zilemeni kori, ma tin agapisa poli,
Ki imoun alalito pouli (2x), deka chronon agori.
3671 2343, 3432 12 343,45434543, 543212343 22123343, 1721 65 76
Mia mera pou kathomaste, sta horta t’anthismena, Mario tis leo s’agapo,
Na drepome na sou to po (2x), trelenome yia se na.

Apo ti mesi m’arpakse, me fuse sto stoma, kai mou’pe m’anastenagmo,
 Gia tis agapis tou kaimo (2x), ise mikros akoma.

I love a sheperd girl, that is envied by everybody, but I love very much,
And I was just a little bird, that hasn’t sing yet,
One day we were sitting on green gras, Mario I told her I love you,
But I was ashamed to express it, I was mad about you,
She grab by the waist, she kiss me in the mouth, she told me my …with shy,
For love’s pain, you are too young.

4.   MILOMU KOKINO

Milomu kokino , roitho vameno            2x
Yati me maranes ton pikrameno            2x

Pigeno kéhame ma the se vrisko            2x
Vrisko tin parta su mandalameni
Ta parathiria su fegavolune.

Roto to paploma pu in i kira su 2x
Kiram then iv etho pai si sti vrisi
Pai ya na pi nero ke na yemisi.

My red apple of mine

My red apple of mine            2x
Why did you disappoint me, the poor thing            2x

I come and go but I can not find you            2x
I find your door locked
Your windows full of light.

I ask your quilt: ”where is your lady?”            2x
my lady is not here. She goes to the source
she goes to drink water and put some in her jar.

  1. Yianni mou to mantili mou.         (north and central Greece)
Yianni mou to Yianni mou to Yianni
Yianni mou to mantili sou ela
Ti to chis leromeno vre Yianni Yiannaki mou
Ti to chis leromeno vre palikaraki mou

To lerose to lerose ela
To lerose I xenitia Yianni mou
Ta erima ta xena vre Yianni Yiannaki mou
ta erima ta xena vre palikaraki mou

Pente pota pente pota ainte
Pente potamia to plenan ela
Lerosan ke ta pente vre Yianni Yiannaki mou
Lerosan ke ta pente vre palikaraki mou.

John, your handkerchief, why is it dirty?
It has been dirty, because of me being away from home
I have washed it into five river, and they all got dirty too.

6.   Tou gamou

Apano sti mavra mou matia
Apano sti triantafilia
Ehtis’ i perthika folia

Ehtis’ i per mavra mou matia
Ehtis’ i perdika folia
Simbenovgenoun ta poulia

Simbenovge mavra mou matia
Simbenovgenoun ta poulia
Ke siete i triantafilia

Ke siete i mavra mou matia
Ke siete i triantafilia
Ke peftoun ta triantafilia

Ke peftoun ta mavra mou matia
Ke peftoun ta triantafilia
Pano stis nifis tin podia.

Up on the rose tree oh black eyes
The grouse built it’s nest
The birds come and go
The rose tree is trembling
And the roses are falling
Down on the bride’s apron

7.   Aîtos (from Crete)

Se psilo vounose rizimio charaki
Na charaki kathetenaïto kathetenaïtos
vremenos chionismenos o kaïmenos ke parakali ke parakali ton ilio na
n’anatili n’anatili ili ‘ anatile ili anatile
ilie lamse ke dho yia na liosaine
yia na liosoune yia na liosoune ta chionia ap ta ftera mou ta fteramou
ke ta kroustala   ke ta kroustala apo ta jranicha ta jranicha mou
ili anatile ili anatile.

On a high mountail there is an eagle
Wet and snowed and he is begging the sun to rise.
Oh sun            rise to met the snow  from my wings and the ice my nails.
Oh sun rise.


8.   AVGERINOS (Crète)


Avgerinos the na avgerinos the na geno na rtho stin kamara sou
Na idho tin tavla pou na idho tin tavla pou dhipnas

Tin klini apou kima klini apou kimase
tin kori ap’agalia tin kori ap’agaliazese
an in kalia apo me an in kalia apo mena
ki an in kalia tha sko an in kalia tha skototho

            I will be a morning star and I will come into your room to see the table
            On which you eat,
The bed on which you sleep, the girl with whom you are embraced if she is better than me. And if she is I will kill myself.


9.   MORI KONDU

Mori kondu mori kondu la lémonya                        2x
Méta pola lémo-lémonya

Reff :            Visaliotisa séfilisa kyarostisa
Kéton yatro dhén phonaksa

Poté mikri poté mikri mégaloses                        2x
Kyopolikés lémo lémonya
            Reff.
Hamilosé hamilosé tus klonousou                        2x
Na kopso éna lémo lémoni
            Reff.

10.                PIRPIROUNA
Pirpirouna pirpati
Tou theo parakali
            vrexi, kirgie mia vrouhi,
            mia vrouhi kali vrouhi,
na vrahoun i tsioumbani
tsioumbani , gialadari
            mi ta pravata tis mazi
            ki mi ta gialadia tous
            ki mi ta vouvalia tous.
vrexi , kirgie dio nira
na karpisoun ta sparta
na ‘houmi trani soudia
n osis tripis sto dirmou
tosis thimounies st’alon’
n osa filla sta kladia
tosos vios st’afendika
kali sodia
ke kalo bereket’.


Pirpirouna was walking along
and she prayed to God :
Lord, send down a rain,
Some rain, good rain, to get the herdsmen wet, the herdsmen with their cows, and with their sheep and with their cows and their oxen.

Send down some water Lord so that the corn shoots and we have a monster harvest
Oh let there be as many haystacks in the field as holes in the sieve and as much wealth to the masters as leaves on the tree.

Well then a good harvest
To all and plenty of everything.

11.                Stopa ke sto xanaleo.

Stopa ke sto xanaleo, sto gialo min katevis            2x   333 3 234 32 3217 1, 32 21 76 2117 6

Kio gialos vgali furtuna, ke separi ke hathis            2x    11 13 21 76 7655 5, 1 7 76 65 56 54 3
456717671  11 13 21 76 55 5,     17 76 65 56 5 4 3

Kian me pari pou me pai, kato sta vathia  nera            2x
kano to kormi mou varka, ta herakia mou koupia
to madili mou panaki, benovgeno sti steria.

Stopa ke sto xanaleo, mi mou grafis gramata            2x
Giati gramata dhen xero, ke me pianoun klamata            2x


12.                FILETEN
Filétén filétén filétééén, filétén filétén aaman aman,
Filétén filétén filétééén, filétén filétén oh aman aman.


Italian Song
1.   L’uva focarina;

E quanto bella l’uva~focarina, é quanto bella andare véndémiar,
A faré l’amore con la mia bella, a faré l’amoré in mezzo al pra.
Trin tin tin tin - - trin tin tin tin - - trin tin lin tin tin tin tin tin - -
Trin lin tin tin - - trin tin tin tin - - trin tin tin tin tin tin tin tin - -

2.    

Mérou mérou ciara middarou, tri piroki lasikoutarou,
lasikoutarou vanédda vanédda, ci skasarou la ciara mé-dda

3.   La canzone delle sei sorelle:

Che bella vocca ca tene ‘a primma sora (2x),
l’ha fatto apposta, cu chella vocc’a fora, quant ‘è bell’ a primma sora, me n’ha fatto nnammurà, vucchéa ‘a cca,Vucchéa ‘a llà, cuchella vocca te vo’ vucchia.

Che belli mmane ca tene ‘a siconda sora (2x),
l’ha fatto apposta, cu chelli mmane ‘a fora, quant’è bell’a siconda sora, me n’ha fatto nnammurà, manéa ‘a cca, manéa ‘a llà, cu chelli mmane vo’mania.

Che bella titta ca tene a terza sora (2x),
l’ha fatto apposta, cu chelli titte a fora, quant’è bell’a terza sora, me n’ha fatto nnammurà, Tettéa ‘a ccà, tettéa ‘a llà, cu chelli titte te vo’ttetià.

Che bello culo ca tene a quarta sora (2x),
l’ha fatto apposta, Cu chillu culo a fora, quant’e bell’a quarta sora, me n’ha fatto nnarmmurà, Culéa ~a ccà, culéa ~a lla, cu chillo culo te fa sculà.

Che bella panca ca tene ‘a quinta sora (2x),
l’ha fatto apposta, cu chella panca ‘a fora, quant’é bell’a quinta sora, me n’ha fatto nnammurà, Pancea ‘a ccà, pancea ‘a llà, cu chella panca te vo spanca.

Che bella cosa ca tene ‘a sesta sora (2x),
l’ha fafto apposta, cu chella cosa ‘a fora, quant’~é bell’a sesta sora, me n’ha fatto nnammurà, Te cos’a ccà, te cos’a llà, cu chella cosa te cusarrà.

La canzone delle sei sorella.
3 54 3 31             22 17 17 6(2x)
6 71             44 44 55 55 3 3 , 33 44 43 22, 71 32 17 66 71 16 71 16 71 232 17 6.

4.   Tromba.

Tromba di culo, é sanita di corpo, é qui non tromba, murira se polto.
15511            1234255            6546531            222225

5.   Névé .

Chéndé la névé, silénsieusamenté, prendé ricordi,
Gérma nelia mano, é nelie cuoré hm hm hmm hm.

6.   Nina nia

Nina, nina nannarélia, lulupu simangiavi pikuréila,
O pikuréiia mia, komé vacisti, Quando in buka alulupu, té venisti.

7.   Anninora (Sardaigne)

Anninora ninora kukuméou, prama de otiléra fidzu fidzu,
Téntou apo fidzu indravou manou, sotta sa skaboda désa gédda,
Folla malla nigédda sasaréza, Arosi teidda arosa in toundou doundou,
Sibividi in sou moundou koza dié, E su tiniri tiniri orou, éiya, éiya, éiya.

8.    
From Giulio Ferretto, song of Calabria

71 71 3 66 71 71 3 66 2222 5                   3 334  2      222223          1      32176
Turi nina ki vaé 2X      Lu mari a mari       O ritunela Turininakifaé lu a mari mari.

Férma quanu té diku 2X      Oi dué parolé

Kuri a yé tarilu 2X             suspiru a mari

Pifidiri  si  mi rispuna  2X      Alu miu beni

Nun mi rispunna noé      2X      troppo luntani

E sotto a la friskura      2X      ka sta durménnu

Poi si ripiglia ku      2X      Lu chiantu a liu ochi

Piblia lu muccaturu      2X      é lu vai a la vu

Poi ti lu spannu a lu      2X      Péru de rosé

Poi ti lu mannu a na      2X      Pu li a stirari

Poi ti lu cogliu ala      2X      na pulitana

Poi ti lu mannu ku      2X      Ventu a purtari

Ventu va’ purtancellu      2X      Alu miu beni

Mera ka nun ticada      2X      Pi supra mari

Ca perda li sigilli      2X      Oi de stu curi


  1.  (Palermo) de Yolanda. - Avril 1999.

Sternata fuvu liberu mpalermu,                                    5356 5356 76  5
E vinni pi viririmi la festa                                                5356  765434  4
Ma quanti signorono strata strata                                    5672  1721 77  7
Ka mi ficiru perdiri la testa                                                5556  5556   55   5
Ma si mpalermo issi pi sempri                                    3561 76  5
Mi stassi, si picciulirri avissi io ra mi maritassi            3561 67  7

Rintra lu mi paisi                                                            6661 76  5
Nun cé na ku pigghia                                                            31 61 76  5
Fimmini sicchi e tissi                                                            1661 67
Ca mi fannu scuncirta.                                                266 261 5  55 66 75 1


Japanese Song
1.   KARE SUZUKI

O-ré wa ka wa la no ka ré suzuki - - O- na dji o maé mo ka ré suzuki -
Doo- sé Fou ta ri wa ko no yo déwa - - ha- na nô sa ka naï ka ré suzuki. (R=L,  F+H)

6 713 3434 6643                        6 713 3431 1176
67 7 671 76 6 76 43                        6 713 4643 43176


2.   SAKURA

Sakura sakura yayoino soraawa, miwata sukagiri,                         667 667 67176 764,   3134317,
kasumika kumooka, ni o i so i tsuru,                                     671 76 764,  3134317
isaya, isaya, miniyuuka hhmmm                                                667   667   234   764   3


3.     (de Akemi Yamuchi Fontanarosa) stage 13 mars-20 avril 2000, Paris.

O U MA NO  OYAKOWA  NAKAYOSHI KOYOSHI              3 5 5 5   6 555 6112 165
I TU DE MO  ISSHO NI  POKKURI POKKURI ARUKU         1165 6 6 53 5 33  5 33 211

Hai ku : KAKI KUEBA KANEGANARUNARI HÔURYUJI.


4.     From         Liz Skitch (stage Normandie 0801)

Okina kuri no  kino   shitadé            11 2 345 24 321

Anata to watachi                     345 1 615

Naka yoku   ashobi masho            1175 666 65
Okina kuri no kino shitadé

Song of Vietnam.

1. Koung ko

Sol          *    solsol 
Koung ko     ko baé la ee,

*sol     * mi      
    La ee         baé      la,

* Mi    mi       mi     do               sol
   baé koua     koua zoung           lu    ee,

*  Mi   do   do   re   mi                  sol mi      mi-ré-mi-sol     do
    Baé vé    vé doung zéng        tingting tang,   tang      ting      ting,

    do do              do      sol
ko ming zaeng     ko ming    oï,

SOL do mi           sol mi ré do 
 Zaeng ko nye,   nye haé houng,

SOL do mi           sol mi ré do 
 Zaeng ko nye,   nye haé houng,

Notez que:
Les lettres ou les signe souligner  sont le point à battre( a marquer)  comme le temps (rythme)

2.   Zin zin
Zinzin lahoum dam khem, konzim zem lahoumdam kham,      36 5321, 613 2126
Zin zem tri péng pang nam, kon zing zem tri péng pang hem,
Rihia kaê dan soé, kon ri hoi kaê dan khoung,            336 5321 16132126
Dem ke tek se ou la doubaé laé du ha, 2x            33333653366 liii 321266
Dem ke tek se ou la dou ci mom ma tou chi, 2x            33333653366 6661 321266
Eeee.            6.
53216


3.   Chéolin
Chéolin koan shékm ngoy shékm ngoy ya kira,             1122123212332121
Sang to ili ye ira kira sang to ile ye ira kira,                         1212332121 1212332121
                        Aire me iya ting tang ting zang, choi doi ming gepm,             132 32132 55, 1155,
                        Szém boi kadé moung zem zem to ile ye ira kira,                         15 165446561 16565
                        Yang to ile ye ira kira.                                                             5656 116565.
Chè ché dan non dan non ne item batem,
Zang to ili ye item batem, zang to ile ye item batem,


Brazil? Portugese 

  1. Ò MANINHA              Cantiga Mineira – BRASIL.

Vocé gosta de min            ò maninha                      6-6 7176 3166                      (de=dji)
Eu tambén de você           ô maninha                      6-6 7176 4432
Vou pedir a seu pai           ô maninha                      2-34323  3316                      (pedir= pedjir)
Para casar com você            ô maninha                      77 12176 3166

Se ele disser que sim           ô maninha
Tratarei dos papèis           ô maninha
Se ele disser que naõ           ô maninha
Morrerei de paixaõ           ô maninha

1.     From Pablo Contestabile

Kani mambo iké silé                                    55 17 6765
Wéna fréli moku néné                        517 65 111
                                                                                                            2X

Echio ionti kéndéla                                     5 3535 3665
Yakulu néko ku néné                                    577 65 1 11
                                                                                                            2X

Kunéné Kunéné Kunéné oh kunéné            111 333 555 1 11                        2X

2.     From           Liz Skitch

Okina kuri no  kino   shitadé            11 2 345 24 321

Anata to watachi                                       345 1 615

Naka yoku   ashobi masho                        1175 666 65
Okina kuri no kino shitadé

  1. From Giulio Ferretto, song of Calabria

71 71 3 66 71 71 3 66 2222 5                                     3 334  2      222223          1            32176
Turi nina ki vaé 2X            Lu mari a mari                         O ritunela Turininakifaé lu a mari mari.

Férma quanu té diku 2X            Oi dué parolé

Kuri a yé tarilu 2X                         suspiru a mari

Pifidiri  si  mi rispuna  2X            Alu miu beni

Nun mi rispunna noé            2X            troppo luntani

E sotto a la friskura            2X            ka sta durménnu

Poi si ripiglia ku            2X            Lu chiantu a liu ochi

Piblia lu muccaturu            2X            é lu vai a la vu

Poi ti lu spannu a lu            2X            Péru de rosé

Poi ti lu mannu a na            2X            Pu li a stirari

Poi ti lu cogliu ala            2X            na pulitana

Poi ti lu mannu ku            2X            Ventu a purtari

Ventu va’ purtancellu            2X            Alu miu beni

Mera ka nun ticada            2X            Pi supra mari

Ca perda li sigilli            2X            Oi de stu curi

  1. From Kleber, Brasil, Caracas avril 2001
Te =chi           de=dji                      xão=chaong
Meu coraçao            não sei porque  batté féliz   Quando té vi            33213  33213  543 55  543 7           

E os meus olhos  Ficam sorrindo  E pelas ruas            76521  76265  54643
Vou te seguindo  ma mesmo assim  Foges de mim            32521  2172  7675           

Ah se tu soi besses  Como seu tão carinhoso                        565435   321 21 767
Eo mui to  mui to queté quero                                    123  2121 215

Vem matar  est pai xão  que me devora                        55 5  4543   232 11
O coração e   So’ assim então   serei feliz   bem veliz            7176  6712 55    7672   675

  1. Paranawé  paranwé Parana    Ebisora   kordang ji o ro
1123          4432      111          3233      11 6/  11

  1. From Daniel Rovai, Amsterdam
Morei sokol piyée      vodana wardara            2X            33 33 66  5/ 67 6 5/ 44  5/ 43
Reff:             Ya né yané lé lé lo bélo gaolo                                    7 5/ 6  5/ 67 6 5/ 4 5/ 4 3
Ya né yané kéatko ya gané

Moréi oi sokolé     ti itché nasko  pilé  Moé né vidéli Itché nak daha préminé
Reff:

  1. From Jacky Crosher. Song from Zambi.
Azi katali no madzia bo zwa   Zizi métzé lingké loléko            5551 1 3212 2  543 33 12 21
Mféla   Mtwalo  Mfona  Mtoda                                                5 543   5 432  5 543 5 221


American India

from workshop at Cenci Casa Laboratorio 9-12 feb 2000
Kuaté léno léno maoté, Hayano hayano hayano      566 5666566 555 777 166
Witchitai tai timburainn Orannika orannika                       3366 66 5666 5666 5666
heiné heiné no ai                                                       166 166 566

from workshop Caracas, in the forest. by American Indian student
Waya pounggouh pounggouh wayah           3335  3122  3316  3122

Song of East Europe
  1. SPONDO
Réva shesna noria           sistér ni yor shesna           13 21 23—33 21 21 –
Paya spondo yidé           yémna ligo niyé

Song of Haiti
1.  Soleo  (Haiti) de Giulio Ferretto

Soleo koté uié soleo                  355 6161 355            )
Mpa mu ni si   koté uié  soleo            3654 2543 211      ) 2X

Koté uié, koté uié   soleo                  61 61 61  653            )
Mpa mu ni si                        1222                  ) 2X


Song of Spain:
 
1.   EL CAPOTILLO

¡Ay mi capotillo, que anoche lo moje´!
Diga usted, señora, ¿Dónde dormiré?
Diga usted señora, ¿Dónde dormiré?

Ya te he dicho , mozo, mozo, que duermas en la calle.
Eso no, señora, que hace mucho aire.
Eso no, señora, que hace mucho aire.

¡Ay mi capotillo...

Ya te he dicho, mozo que duermas en el patio.
Eso no , señora, que maullan los gatos.
Eso no, señora, que maullan los gatos.

¡Ay mi capotillo...

Ya te he dicho, mozo que duermas con la mula.
Eso no, señora , que hay muchísimas pulgas.
Eso no, señora, que hay muchísimas pulgas.

¡Ay mi capotillo...

Ya te he dicho mozo que duermas con la moza.
Eso no , señora, que es muy quisquillosa.
Eso no, señora, que es muy quisquillosa.

¡Ay mi capotillo...

Ya te he dicho, mozo, que duermas tú conmigo.
Eso sí, señora, yo también lo digo.
Eso sí señora, yo también lo digo.

LE PETIT MANTEAU

Mon petit manteau, hier soir je l'ai mouillé, hélas!
Dites-moi madame où est-ce que je dormirai.
Dites-moi, madame, où est-ce que je dormirai.

Je t'ai déjà dis, jeune homme, de dormir dans la rue.
Ah non , madame, il y a trop d'air.
Ah, non, madame, il y a trop d'air.

Mon petit manteau....

Je t' ai déjà dit, jeune homme, de dormir dans la cour.
Ah non, madame,  les chats miaulent
Ah, non, madamae, les chats miaulent trop,.

Mon petit manteau...

Je t'ai déjà dit, jeune homme, de dormir avec la jument.
Ah, non, madame, il y a trop de puces.
Ah non, madame, il y a trop de puces.

Mon petit manteau...

Je t'ai déjà dit, jeune homme, de dormir avec la jeune fille.
Ah non, madame, elle est trop pointilleuse.
Ah non, madame, elle est trop pointilleuse.

Mon petit manteau...

Je t'ai déjà dit, jeune homme, de dormir avec moi.
Cela oui, madame, moi aussi je le dis.
Cela oui, madame, moi aussi je le dis


2.  
671 1716 671 17
712 127 77176
671 716 665434
6 …… 313   3663
3666 ………….
 
 

Ya mas bella niña  de nuestra lugar
Por viuday sola y ayer por casar
Viendo que sus ojos ala guerra vace
Dice a su madre que escuche su mal
Dellarme llorar  orilla del mar


3.    
Yana ludo mamila             gou gou gou i gou  gou gou té lé galobé
Naché gago manila               -
Ono chini istina            -
Nado i do ya spaité            -
Pana yana dumaya            -
Yaras pitri yanélé            -
Rousi kosi dosénya            -
Niyé daté plactémé            -
Daté storim na pravim-
Posa bela nebesta            -
Yana  plaché taneche            -


4.   Arrorró mi niña
Arrorró mi niño  Arrorró mi sol  Arrorró pedazo de mi corazón
Este niño lindo no quiere dormir, el picaro sueño, no quire venir

Señora Santa Ana porque elora el niño, per una manzana, que se le ha perdido
Vamos a la huerta, yo te dare dos, una para el niño, y otra vos.

Esté lindo niño, sé quiéré dormir, el pikaro sueño, no quiéré venir,
Esté niño lindo, sé quiéré dormir, çiérra los ojitos, los vuélves a abrir.


5.   Grilo grilo
Grilo grilo pékéno grilo météyobén, okétén ogrilo péké no no savio kétén, Koyéno burako grandé é no pékéno tambén.


6.   Malembe

Malembe malembe malembe noma
Si San Juân supierà, cual era su dià, bajara dcl cielo, con gran alegria.

Malembe malembe malembe nomâ
Ay! San Juàn Bautista, de mi corazon, tu tienes la culpa, yo tengo razon.

Malembe malembe malembe noma
San Juân Guaricongo, cabeza peh, quitàte la gorra, que quiero bailà
511 133 12271            55555333 1115            55565333 1115
7.   Duerme Negrita
Duerme duerme negrito                                    ) 2x
Que tu mama esta en el campo negrito             )

Te va a traer muchas cosas para ti                       
Teva  a traer rica fruta para ti
Y si el negro no se duerme
Viene el diablo blanco , y zas¡
Le come las patitas
Chikipum  chikipum  a chi achikapum8.   Un mondo al revés.  Canciones de Cuna, De Paola.10/07/99
Habia una vez  un lobito bueno,
Al que maltrataban todos los corderos

Habia tambien un principe malo, un bruja hermosa y un pirata honrado

Todas esas cosas, habia una vez,
Cuando yo soñaba  un ñondo al revés.


9.    

1.   SOL SOL
Sol sol sol calienta me ‘mpo qito            555 3543231
Sol sol sol calienta me otra bez                        555 354321


Ya sa sa   ya sa sa ya sa sa                                    1 23  321321  
Ya sa sa   ya sa sa sa                                                1 23  3213

Ya dam di di dam dé

Song of some other country

1.   Ab origine (Australia)

Nimbi djai bala wawa banggini — (2x)
Wanggaé wala wolo didji gambani, didji gambani.


2.   Oi Maros (Russie)

Oï maros maros, nyé maros minya, nyé maros minya , manyévo kanya;
Yavirnous damoï, nasasaka sénya, abdjimou djenou, napayou kanya


3.   Yé moléska (Bulgare ?)
Yé moléska yélolo moléska, Yé moléska yélo moloko,             6 71 1767 3 7 122171 6
Aschkilva kirva b mamadona, ro mamadona,                         36563 443236 443236,
Yélomoroko.                                                                                     2171 6.


4.   Inématove (yiddish)

Inématov umanaa Him, chévétahim gamiyaarad, (2x)
Iné maatov chévétahim gamiyaarrad, (2x)


5.   Son Kario ( ?)

SON KARIO SARA KUNO SURUA            353533211 61
son karinatale sara kuno surua                        35 5543 2211 1161
o surua ie                                                            1 2321651
O tognalei tognalei tognalei                                    6 545 1127 556
O tognale e e ie                                                12321 566
O o ie                                                                        1 566


6.   Vchirém poli (Tchèque)

Vchirèm poli stoudanetska kaména, Avnyivoda vodiyéngka Avnyivoda stoudéna.


7.   Nisa nisa (Indien d’Amerique, berceuse)
3  5   6 5  3  1         6  1 2 1  6 4          3 5   65   31
Nisa nisa nisa            nisa nisa nisa             nisa nisa nisa            
1  1  1  1       1  1  1 1  
gayabéo            gayabéo8.   Nardani ( ?)

6   7    1     1   2  2  1                          2   2   1  7    1   7   6
Nar da ni  nai na na na                     Nar da ni nai na na na

Elezmo akna poti                                    Selvischa mona tali
Da dé krél lé mi tra li                        Alischa mona tali
Nar da ni nai na na na                        Nar da ni nai na na na


9.   Tumbah kumbah.(Bogota)

1      1       1      1  1      2                                    3 3 3 3         3   3   3    3    2
Tumbah kumbah Kumbah                        kai kai digidigi di muli nasih
5     3    2     5    3   2     5   2    1
Kai kai di   kai kai di   kai kai da   - - -


10.                Kasa kasa .

3  5  3  5     11111                                                3  4  5   5         1 1 1 1 1
Ka sa  ka sa   do méanono                        bandonéou            doméanono


11.                (Portugaise)

2  5   3 3 3 3 3    2 5         3  3  3   3     3  3  2 5    3  3  3           2 1  6
Awé pschaka tung ga ta             pschaka tunggalari bé   pschakatung gating ga
2  5   3 3 3 3 3     2 5                3 3  3 3 3 2 5              3 3 2              7  7  6
Awé  bérébérébé ribé              pschaka tunggalaribé pschakatung gatingga


12.                (Surinam)

5 5    5 5      65           43      65    43
Faya situng  nobrong  miso  nobrong  miso 
2 11         11 2  3 3      3  3  2 1                        (Nobrong miso= don’t burn me)
Adjama  soma fakiri  soma piching


13.               

 

 
Song of American Indian (Stage Cenci : 9-13 Fev 2000)

Kuaté léno léno maoté, Hayano hayano hayano            566 5666566 555 777 166
Witchitai tai timburainn Orannika orannika                         3366 66 5666 5666 5666
heiné heiné no ai                                                            166 166 566


14.                Ò MANINHA   (Cantiga Mineira Brazil)

Vocé gosta de min             ò maninha                        6-6 7176 3166                        (de=dji)
Eu tambén de você            ô maninha                        6-6 7176 4432
Vou pedir a seu pai            ô maninha                        2-34323  3316                        (pedir= pedjir)
Para casar com você             ô maninha                        77 12176 3166

Se ele disser que sim            ô maninha
Tratarei dos papèis            ô maninha
Se ele disser que naõ            ô maninha
Morrerei de paixaõ            ô maninha


15.                (Spondo)

Réva shesna noria            sistér ni yor shesna            13 21 23—33 21 21 –
Paya spondo yidé            yémna ligo niyé


16.                ( ?)
Waya pounggouh pounggouh wayah            3335  3122  3316  3122


17.                (Brazil)

From Kleber, Brasil, Caracas avril 2001
Te =chi            de=dji                        xão=chaong
Meu coraçao            não sei porque  batté féliz   Quando té vi            33213  33213  543 55  543 7           

E os meus olhos  Ficam sorrindo  E pelas ruas            76521  76265  54643
Vou te seguindo  ma mesmo assim  Foges de mim            32521  2172  7675           

Ah se tu soi besses  Como seu tão carinhoso                        565435   321 21 767
Eo mui to  mui to queté quero                                    123  2121 215

Vem matar  est pai xão  que me devora                        55 5  4543   232 11
O coração e   So’ assim então   serei feliz   bem veliz            7176  6712 55    7672   67518.                (Brazil)

Paranawé  paranwé Parana    Ebisora   kordang ji o ro
1123          4432      111          3233      11 6/  11

19.                (Bulgare?)
From Daniel Rovai, Amsterdam-25/5/2001

Morei sokol piyée      vodana wardara            2X            33 33 66  5/ 67 6 5/ 44  5/ 43
Reff:             Ya né yané lé lé lo bélo gaolo                        7 5/ 6  5/ 67 6 5/ 4 5/ 4 3
Ya né yané kéatko ya gané

Moréi oi sokolé     ti itché nasko  pilé                          3333 66  56765 4543
Moz né vidéli Itché nak daha préminé                        3333 66  56765 4543
Reff:

20.                Miwea (Inde d’Amerique) Robert Mc Neer-010302
Miwea, Miwea, Miwea                        4 3 1 , 4 3 5,  4 3 1
A ya o   ayao                                                3 3 1    3 3 1
É  a   é   a                                                1    1        1    1

21.                Yama--- (Inde d’Amerique)  Robert Mc Neer 
Ya ma ko sté ka no pi té nos én                        3163163216
Ya ma ko sté ka no yo ko yo ko                        3153153216
Ma ko---tchi  kotchi - piténsén                        64- - 243- - 216
Makotchi     piténsén                                    613  216

22.                Libanais ( Line Sultani)  09/05/2002
Kendang Handong siarat                                    3321221
Jeudi andaH Hmarr                                                33212

Birakébna fao Ho
Bié hédna maswarr

23.                Basque     (Pascale Anin)    08/05/2002
Heldu gera unduki                                                51 11 271
Gawa bedean emanik                                                51 11 271
Gawa bedean elmanik éta                                    1544322 1
Ih au tereak ensunik                                                77777  271


24.                Buba niña (Basque)  Michel --- Gotein230302
Buba niña, niña cho bubaco, Aura déla cipico,            32 31 , 132 231, 1321231
Nigar égilé uncatcho, éta dena gaistocho.                        113211231, 13221231


25.                (Basque)   Michel--- Gotein020302
Canté, canté, carabila bola                        1133 22321 5
Canté, canté polita                                    1133221


26.          ….
Eli eli shelo yegamer leolam
Hachol vehayam, rishroosh shel hamaym
Verak hashamaym tfilat haadam
 My god don’t ever end
The sand and the sea, the whisper of the water
And only the sky, the prayer of a “human”

Egoak ebagi banizkion, nerea izango zen, (2x)
Ez zuen alde egingo

Baina horrela, ez zen gehiagotxoria izango (2x)
Eta ni txorianuen maite (2X).
36676111 17771 76
7772176
15123  33335313
15123   111  71713   77176

353533211 61
SON KARIO SARA KUNO SURUA
35 5543 2211 1161
son karinatale sara kuno surua
1 2321651
o surua ie
6 545 1127 556
O tognalei tognalei tognalei
12321 566
o tognale e e ie
1 566
o o ie

Song of Turkey 

Güzel asik cevrimizi
Çekemezsin demédim  mi
Bu bir riza lokmasidir
Yiyemezsin demédim mi
Demédim mi  demédim mi
Asik sana soy le médim mi
Bubir riza lokmasidir
Güzel sana söy le médim mi
---------------------------------
Pir Sultan Abdal  Sahimiz
Hakka ulasir   a himiz
On iki imam katarimiz
Duyamazsin demédim mi
Demédim mi demédim mi
Asik san söy le médem mi
On iki imam katarimiz
Duyamazsin demédim mi

6 333343 322 11
712 1 717656
711 7121 76
7121 717656
66666 6567655
4564 345433
633 223211
7121 717656

0 Comments:

Post a Comment

<< Home